Get Adobe Flash player

Welcome!

If you belong to professional community of engineers, economists, lawyers and/or you are part of private, government or a civil society organization that want to enhance decision making based on facts and evidences this is right place for you-Join us.

The Society is organized according to Bosnia law on non profit basis and volunteers are the heart of this organization.

Membership is open to all engaged in M&E practice or theory, to all who conduct, use, order or have intention to learn more about monitoring and evaluation practice.

Contact

Evaluation Society in

Bosnia & Hercegovina

 

Marka Marulica 2C

Sarajevo 71000

Bosnia and Herzegovina

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

You can support our work. With your donation you can help achieve our goals and objectives.

 ID: 4201828650009;

PDV: 201828650009;

 

DOMESTIC PAYMENTS

Name of the recipient: Udruzenje evaluatora u BiH

Bank Account: 1413065320032670

 

NON-DOMESTIC PAYMENTS

Name of the recipient: Udruzenje evaluatora u BiH

Bank Account: 141-306-53101310-07

IBAN: BA391413065310131007

 

Login Form

Only for site AdministratorsOvo su zaključci za okruglog stola pod nazivom "Monitoring and Evaluation development", koji je ujedno i i "follow up" sastanak za BALDET 2013 trening, organiziran u decembru 2013. godine.

Namjera je razgovarati o trenutnom razvoju prakse monitoringa i evaluacije i budućim koracima. Učesnici će imati priliku da daju svoje ideje mogućih smjernica razvoja.

Istovremeno Alumni učesnika BALDET-a će imati priliku da podijele iskustva o trenutnom stanju praske u evaluaciji razvoja u okviru svojih institucija i razgovarati o mogućim opcijama za napredovanje.

Ovdje možete preuzeti zvanično saopštenje za medije.

DSC_0505.jpgDSC_0506.jpgDSC_0507.jpgDSC_0508.jpgDSC_0509.jpg

Postoje četiri glavna cilja za istaći :

1. Trenutno stanje institucionalizacije devaluacije

2. Razmjena mišljenja o stanju monitoringa i evaluacije razvoja i budućih pravaca i inicijativa u razvoju ove oblati

3. Evaluacija kao potreba , obaveza ili trošak za društvo?

4. Potrebe Sektorskog monitoringa

Općenito razvoj funkcija monitoringa i evaluacije podrazumijeva:

• Potrebu jačanja nezavisnog istraživanja u domenu javnih politika

• Jačanje lokalnih kapaciteta u monitoringu i evaluaciji Iznalaženje lokalnih rješenja za lokalne izazove

Tačka 1. dnevnog reda Po pitanju prve tačke dnevnog reda ili institucionalizacije monitoringa i evaluacije kao instrumenta jačanja odgovornosti u donošenju javnih politika i mjerunju rezultata aktivnosti naglašeno je sljedeće:

• Monitoring i evaluacija prestavljaju bazu za jačanje odgovornosti u trošenju novca poreznih obveznika, kao i instrument jačanja borbe protiv korupcije i kao takve ih je nužno jačati unutar institucija vlada na različitim nivoima.

• Potrebno je unaprijed predvidjeti sredstva za evaluaciju zajedno sa sredstvima za implementaciju projekta ili politike.

• Kao osnov za razvoj evaluacije potrebno je unutar javne uprave zakonski regulirati nužnost provedbe evaluacije a u svrhu učenja.

• Predložena je mogučnost osnivanja ureda za evalauciju pri različitim vladama po uzoru na urede za reviziju. Takvi uredi bi organizirali i sprovodili evaluacije razvojnih projekata i programa na temelju uzorka a iz različitik ministarstava i institucija a u svrhu učenja i unaprijeđivanja trenutnih programa i projekata.

Tačka 2. dnevnog reda Druga tačka je donijela diskusiju o mogučnostima unaprijeđenja rada samog udruženja:

• Samoincijativna ponuda obavljanja evaluacije vladinim institucijama

• Umrežavanje kroz Zajednica zainteresiranih

• Postavljanje na web stranicu udruženja dostupnih evaluacija u cilju promocije I učenja.

• Jačanje saradnje sa nevladinim organizacijama.

• Jačanje saradnje i podstrek donatorima u Bosni i Hercegovini da u većoj mjeri koriste domaće kapacitete za funkcije monitoringa i evaluacije.

• Udruženje treba pripremiti svoju strategiju zagovaranja i komunikacije a u cilju promocije teorije I prakse monitoring I evaluacije u BiH.

Tačka 3. dnevnog reda Monitoring koji predstavlja osnov za provođenje evaluacije, sa odgovarajućim statističkim bazama nije u dovoljnoj mjeri razvijen. Postoji potreba ubrzanja.

Uprkos činjenici da monitoring I evaluacija predstavlja određeni trošak za društvo poput novca za vanjske evaluator, vremena koje interno mora biti alocirano, jačanja statističkog Sistema itd. Konstatirano je da su koristi od evaluacije daleko veće od troškova jer najveći trošak za društvo predstavljaju projekti koji nisu relevantni za ostvarivanje ciljeva društva, projekti koji nisu održivi ili oni koji ne troše resurse na efikasan način.

Tačka 4. dnevnog reda Sektorski monitoring ili monitoring na nivou učinaka ili outcomes je još uvijek u fazi definiranja sektora je gotovo nepostojeći osim u sektoru pravde gdje postoje određeni pomaci. Monitoring i evalaucija predstavljaju nužnost i potrebu u procesu društveno ekonomskog razvoja. Nužnost prizilazi iz činjenice da je razvijen sistem monitoringa i evalaucije i jedan od uslova na putu EU integracija i korištenju EU sredstava. Također, obim sredstava koje vlade na različitim nivoima ulažu u razvoj nas obavezuju da ta sredstva koristimo na najbolji mogući način.

Okruglom stolu su prisustvovali:

- Sena Bajraktarevic istrazivacki sektor Parlament BIH

- Nebojsa Zecevic Direkcija za evropske intergracije

- Toni Santic Ministarstvo Pravde BiH

- Igor Blagojevic Ministarstvo finansija BIH

- S. Poweell. Promente

- Andrea Soldo Promente

- Steve Majors USAID

- Kristi Schober USAID

- Rijad Kovac BHEVAL Udruzenje Evalautora u BiH

- Kemal Hasecic MIP

- Fahrudin Memic Statistician Consultant

- Denis Vasic Federalni Zavod za programiranje razvoja FBIH

- Zoltan Milic FARMA

- Nijaz Avdukic Zavod za programiranje razvoja FBIH

- Davorin Pavelic Consultant

Zapisnik sa Okruglog stola pripremio K. Hasečić U Sarajevu, 09.06.2014. godine

Western Balkan Evaluators Net.

Evaluation Service Providers

Please contact us on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. to be registered.

 

All companies and individual consultants who want to appear in this section should send us their info. BHEVAL makes no guarantee of validity of information provided. 

 

1. Companies

2. Individual Consultants